Αρχείο Σεπτεμβρίου, 2023

  • RosaRom

    1 Σεπτεμβρίου 2023

    RosaRom   Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   Τίτλος έργου: Χρήση βιοτεχνολογικών μεθόδων στην ανάδειξη, ταυτοποίηση, αξιολόγηση και πολλαπλασιασμό γηγενών γενοτύπων αρωματικής τριανταφυλλιάς με σκοπό την αξιοποίησή τους στην επέκταση της καλλιέργειας και βελτιστοποίηση της παραγωγής ροδέλαιου...

    Περισσότερα